Skip to content

Underlandent – Mandana MoghaddamSolo show by Mandana Moghaddam

Under: nedanför, nedom, lägre än, inunder,täckt av, dold av, underverk, mirakel, fenomen, kraftgärning, märklig händelse, tecken trollslag,trolleri, tur, lyckträff, stordåd, prestation, under över alla under märkligt, underligt nog,oväntade,märklig händelse, mirakel, tur…Landet:stat, nation, rike, fosterland, territorium,jordstycke, jordplätt, täppa, jord, odlingslott, fastland, fast mark, plantering, rabatt, trädgårdsland, grönsaksland,
Below, below the, less than underneath, covered, hidden by, marvel, miracle, phenomenon, strange occurrence, character, magic, lucky fluke, deed, wonder of wonders strange, oddly enough , unexpected, miracle, luck…State, nation, kingdom, homeland, territory, piece of ground, piece of land, plot, land, fast land, firm soil ,allotment, planting, garden beds, vegetable garden

Artist talk: Sunday, 23rd November, 5 pm